Regulamin Szkolnego Konkursu Piosenki Polskiej dla uczniów klas IV-VIII

piano-g31b5f7934_1920
Konkursy

Regulamin Szkolnego Konkursu Piosenki Polskiej dla uczniów klas IV-VIII

Regulamin Szkolnego Konkursu Piosenki Polskiej
dla uczniów klas IV-VIII

Co nam w duszy gra …”

Cele konkursu:

 • Prezentacja i popularyzacja wśród dzieci i młodzieży utworów muzycznych
  w  języku polskim,
 • Doskonalenie umiejętności wokalnych uczniów,
 • Inspirowanie i kształtowanie postaw świadomego i twórczego uczestnictwa w dorobku  kultury polskiej,
 • Tworzenie warunków do wyszukiwania i prezentacji młodych talentów wokalnych,

Warunki uczestnictwa:

 • Prezentacja utworów z repertuaru zespołów i artystów polskich.
 • Uczestnicy konkursu prezentują 1 utwór, każdy samodzielnie przynosi podkład muzyczny bez tekstu, lub śpiewa bez podkładu.
 • Łączny czas prezentacji jednego uczestnika nie może przekroczyć 4 minut.
 • Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach soliści i duety.
 • Repertuar wybrany przez uczestników nie może zawierać treści obraźliwych
  i wulgarnych.

  Kryteria oceny:
 • Poprawność wykonanych utworów.
 • Stopień trudności utworów.
 • Poziom warsztatu techniczno-muzycznego wykonawcy.
 • Własna interpretacja utworu.
 • Ogólny wyraz artystyczny.

Oceny prezentowanych utworów dokona jury powołane przez organizatora.

Wszyscy wyróżnieni otrzymają dyplomy na apelu wychowawczym .

20 luty 2023– ostateczny termin zgłoszeń, zgłaszamy się u pani Danuty Torby,
pani Agnieszki Smoleń -Zaborskiej

KONKURS ODBĘDZIE SIĘ 22 lutego (środa) 2023, o godzinie poinformujemy po ustaleniu listy uczestników.

Zapraszamy do udziału!

Skip to content