Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 43 w Krakowie

Magdalena Mączyńska

Przewodniczący

Maciej Balicki

Zastępca przewodniczącego

Piotr Kołodziejczak

Sekretarz

Filip Nowak

Skarbnik

Kontakt do Rady Rodziców

Adres e-mail

Darowizny na cele statutowe

Skarbnik Rady Rodziców przyjmuje wpłaty darowizn na realizację zadań statutowych Rady Rodziców na rachunek bankowy o numerze:
94 1750 0012 0000 0000 4080 5923

W tytule przelewu koniecznie muszą znaleźć się informacje że jest to darowizna oraz wskazanie klasy która wpłaca, np:
Darowizna: SP43 2C 

Dziękujemy tym wszystkim, którzy wspierają naszą działalność.

Zamknij okno za pomocą krzyżyka w prawym górnym rogu.

zakończenie roku szkolnego 2021/2022

24 czerwca 2022 sala gimnastyczna

8.00 - 10.00 - klasy 8
10.15 - 11.45 - klasy 1-3
12.00 - 13.15 - klasy 4-7

Skip to content