Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 43 w Krakowie

Magdalena Mączyńska

Przewodniczący

Maciej Balicki

Zastępca przewodniczącego

Piotr Kołodziejczak

Sekretarz

Filip Nowak

Skarbnik

Kontakt do Rady Rodziców

Adres e-mail

Darowizny na cele statutowe

Skarbnik Rady Rodziców przyjmuje wpłaty darowizn na realizację zadań statutowych Rady Rodziców na rachunek bankowy o numerze:
94 1750 0012 0000 0000 4080 5923

W tytule przelewu koniecznie muszą znaleźć się informacje że jest to darowizna oraz wskazanie klasy która wpłaca, np:
Darowizna: SP43 2C 

Dziękujemy tym wszystkim, którzy wspierają naszą działalność.

Ślubowanie Klas Pierwszych

19 października 2022r.
17:30

Zamknij okno za pomocą krzyżyka w prawym górnym rogu.
Skip to content