Koncepcja naszej szkoły

Założenia szkoły

Koncepcja szkoły Podstawowej nr 43 w Krakowie

Cztery główne koncepcje

Nasz cel to sukces, dowiedz się co pomaga nam go osiągnąć

"Non scholae sed vitae discimus"
1-non-scholae-sed-vitae-discimus-vidddie-publyshd

 

 

Uczniowie uczą się dla siebie, dla swojej przyszłości, dorosłego życia. Zadaniem ucznia jest znalezienie w każdym elemencie wiedzy teoretycznej zastosowania praktycznego, zadając sobie pytanie „do czego może mi się to przydać?”.
W początkowym okresie nauki w uzyskaniu odpowiedzi na to pytanie będą pomagać im NAUCZYCIELE.

wysoka jakość nauczania
teacher-3765909_960_720
 • Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, stale podnosząca kwalifikacje zawodowe

 • Wsparcie i motywowanie ucznia do nauki
 • Dodatkowe zajęcia wyrównawcze 
 • Oferta edukacyjna dostosowana do oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli
 • Innowacje pedagogiczne, programy autorskie
 • Metoda odwróconego uczenia
 • Uczestnictwo w konkursach przedmiotowych
 • Udział w różnorodnych programach i projektach
 • Zajęcia w terenie
Działania wychowawcze
pexels-photo-5336930
 • Współpraca wychowawców, pedagoga, psychologa
  z pracownikami poradni
 • Zajęcia integracyjne, warsztaty dotyczące radzenia sobie ze stresem, podnoszenia poczucia wartości
 • Udział w programach „Szkoła Pozytywnego Myślenia”, „Przystań w sieci”
 • Szkolny Klub Wolontariatu
 • Targi Edukacyjne „Świadomy wybór”
współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym
together-2450090_960_720

Nasza Szkoła jest miejscem, w którym rodzice i młodzież mają okazję do umacniania swoich więzi.

 • Akademia Rodzica XXI wieku
 • Spotkania z pedagogami i psychologiem 
 • Spotkania z dyrekcją szkoły

Jesteśmy otwarci na współpracę z instytucjami funkcjonującymi w środowisku lokalnym oraz
z indywidualnymi partnerami.

absolwent sp 43
absolwent

Absolwent naszej szkoły jest wyposażony w rzetelną wiedzę, umie logicznie myśleć, rozumie obszary, które wymagają dodatkowej pracy. Posiada poczucie własnej wartości, jest odpowiedzialny za siebie, został przygotowany do egzaminu ósmoklasisty i wyboru dalszej drogi kształcenia.
Jest ambitny i zaradny, a wszelkie trudności potrafi zamienić w doświadczenie. Zna i rozumie: podstawowe zasady moralne i istotę odpowiedzialności za siebie i za innych.
Ma respekt dla wartości uniwersalnych. Zna swoje prawa 
obyczajów i kultury bycia.  Wie, że poczucie szczęścia zależy od niego i jest wyborem. Potrafi panować nad swoimi myślami i doceniać chwilę tu i teraz. 
Posiada umiejętności: KOMUNIKACYJNE, SPOŁECZNE, POZNAWCZE i  PRAKTYCZNE niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
Podchodzi z szacunkiem do siebie i innych ludzi, jest tolerancyjny i empatyczny. Potrafi nazywać i regulować swoje emocje, świadomie dba o swoje zdrowie i ruch.

Podoba Ci się nasza koncepcja?

Dołącz do naszej szkoły

Skip to content