Rekrutacja

Dołącz do naszego zespołu

Rekrutacja do klasy pierwszej

Szanowni Rodzice,

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków rozpocznie się 1 marca 2023 r.

Również 1 marca 2023 r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne zostaną zamieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji.  

https://krakow.elemento.pl/elemento-parents/main.action?fbclid=IwAR17qqcXGNY6y2ZYovbEPsYeYOqUSql4lPeSx-2yRpTw40ryNFkAroFcgAU 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły rekrutowane są na podstawie kryteriów określonych uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024. 

 

 

Skip to content