Rekrutacja

Dołącz do naszego zespołu

Rekrutacja do klasy pierwszej

Oświadczenie można pobrać klikając tutaj

Szanowni Rodzice,

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków rozpocznie się 1 marca 2022 r.

1 marca 2022 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji – kliknij tutaj

WNIOSKI dla nowo rekrutujących się dzieci do Szkoły Podstawowej 43 w Krakowie, będą przyjmowane od 1 marca do 31 marca 2021r. (środa) do godz. 14.00.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną podpisany wniosek w formie skanu/wyraźnego zdjęcia proszę przesłać na adres [email protected] lub zapakowany w kopertę (z ewentualnymi zaświadczeniami) wrzucić do pudełka znajdującego się przy dyżurce portiera (od strony szatni).

ZGŁOSZENIA/WNIOSKI – należy wypełnić logując się na Portal Edukacyjny Miasta Krakowa https://portaledukacyjny.krakow.pl/ zakładka REKRUTACJA – szkoła podstawowa (w prawym, górnym rogu).

Zapisu można także dokonać korzystając z https://krakow.elemento.pl

Wszystkie oświadczenia znajdują się w ZGŁOSZENIU/FORMULARZU. Rodzice, którzy nie pamiętają hasła do systemu logowania, mogą sami wygenerować hasło bez zbędnego udania się do szkoły.

  • Szczegółowe informacje, terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego – kliknij tutaj
  • Regulamin Komisji rekrutacyjnej w Szkole Podstawowej nr 43 im. KEN w Krakowie obowiązujący w roku 2021/2022 –  kliknij tutaj
  • Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej – kliknij tutaj
  • UCHWAŁA NR LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – kliknij tutaj
Skip to content