Samorząd uczniowski

Członkowie Samorządu

Samorząd uczniowski

Przewodniczący:

Zastępca przewodniczącego:

Jakub Surówka

Julia Kozyra

O Samorządzie

I półroczu roku szkolnego 2022/2023 Samorząd Uczniowski podejmował szereg działań na rzecz społeczności szkolnej. Końcem września odbyło się pierwsze spotkanie członków samorządu – reprezentantów klas 4-8. Ustalono wówczas plan pracy, przydzielono zadania dla poszczególnych sekcji klasowych oraz zebrano pierwsze
pomysły uczniów.

Samorząd brał udział w ważnych uroczystościach szkolnych: we wrześniu w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego, apelu z okazji Święta Niepodległości w listopadzie czy Zimowym Miasteczku w grudniu. W październiku z okazji Święta Edukacji Narodowej (jednocześnie jest to dla nas dzień Patrona Szkoły) Samorząd Uczniowski przygotował wzruszające życzenia dla nauczycieli. W listopadzie wspominaliśmy zmarłych związanych z naszą szkołą (dawnych dyrektorów, nauczycieli i uczniów). Jesienią także Samorząd zaangażował się w przygotowanie i przeprowadzenie działań z okazji Dnia Osób Niskorosłych oraz Dnia Życzliwości (reprezentanci Samorządu zorganizowali m.in. szkolną Pocztę Życzliwości, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem młodszych i starszych uczniów). Pod koniec listopada w szkole odbyła się również magiczna Lekcja Łaciny z Harrym Potterem. Grudzień to czas radosnego oczekiwania na Święta. Przedstawiciele Samorządu aktywnie wspierali akcje charytatywne organizowane przez Koło Wolontariatu oraz poszczególne klasy. Uczestniczyliśmy także w szkolnym świętowaniu – najpierw jako członkowie orszaku Świętego Mikołaja odwiedzaliśmy młodszych uczniów, a później wspólnie bawiliśmy się w czasie Dnia Czapy Mikołaja i Świątecznego Sweterka.

W I półroczu odbyły się trzy spotkania Samorządu, podczas których omawialiśmy nasze działania i planowaliśmy kolejne. Na bieżąco aktualizowaliśmy także Gazetkę Samorządu. W II półroczu mamy nadzieję zrealizować kilka większych pomysłów oraz dalej aktywnie współpracować z innymi członkami szkolnej społeczności.

Serdecznie dziękujemy za pomoc i współpracę Pani Dyrektor, Pani Wicedyrektor, Radzie Rodziców, Nauczycielom oraz wszystkim Koleżankom i Kolegom.

Skip to content