„Krakowskie rady na różne odpady

strona 4
4-8

„Krakowskie rady na różne odpady

Klasy 4a i 4c w marcu oraz kwietniu wzięły udział w warsztatach  „Krakowskie rady na różne
odpady” w Centrum Ekologicznym Barycz, realizując w ten sposób kolejną aktywność w  ramach innowacji „Z ekologią na Ty!”.

Uczniowie zobaczyli siedzibę MPO, w której sortowane są odpady z naszego miasta. W trakcie wycieczki dowiedzieli się w jaki sposób segregowane są odpady trafiające do sortowni oraz co się z nimi dzieje, w ten sposób zapoznali z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków.

Dzięki warsztatom  uczniowie zdobyli lub udoskonalili wiedzę w zakresie prawidłowego postępowania z różnego rodzaju odpadami, w tym również z odpadami nietypowymi takimi jak elektroodpady lub inne odpady niebezpieczne.

Podczas ciekawych zajęć czwartoklasiści uzyskali również wiedzę na temat odzysku i recyklingu surowców wtórnych.

Wycieczka świetnie wpisuje się w obchody Światowego Dnia Ziemi obchodzonego 22 kwietnia. Uczymy się jak dbać o nasz wspólny dom- planetę Ziemię.

Joanna Nowak
Natalia Kaczocha
Katarzyna Zaryczny

Skip to content