Międzyszkolny Konkurs Literacki – Z patronem za pan brat!

szkoła
Konkursy

Międzyszkolny Konkurs Literacki – Z patronem za pan brat!

Szkoła Podstawowa nr 43 im. KEN w Krakowie ma przyjemność zaprosić dzieci i młodzież do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Literackim pt. Z patronem za pan brat!

Konkurs literacki został ogłoszony z okazji jubileuszu 140-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr
43 im. KEN w Krakowie. Skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych Dzielnicy X w
Krakowie. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie twórczego opowiadania pt. Z patronem za pan
brat! Tematyka może dotyczyć życia Patrona Szkoły, jego twórczości bądź uniwersalnych wartości,
którymi się kierował.

Praca konkursowa powinna liczyć od 200 do 250 słów i zostać napisana na komputerze (Times
New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5). Należy wysłać ją na adres mailowy organizatorek konkursu:
[email protected]

Celem konkursu jest rozbudzenie ciekawości poznawczej, kreatywności, samodzielności,
twórczego myślenia, a także rozwijanie talentów uczniów.

Gorąco liczymy na zainteresowanie i liczny udział!

Barbara Ziętek-Baćkowska
Joanna Rosiek

Skip to content