Podsumowanie działań wrzesień – grudzień 2022 – Szkoła Myślenia Pozytywnego

program4 3
Ogłoszenia

Podsumowanie działań wrzesień – grudzień 2022 – Szkoła Myślenia Pozytywnego

Biorąc pod uwagę zmieniającą się rzeczywistość i potrzeby współczesnych dzieci i młodzieży, a także badania opracowane przez ekspertów współpracujących z Instytutem Edukacji Pozytywnej, w roku szkolnym 2022/2023 całość programu została poświęcona komunikacji międzykulturowej i rozwiązywaniu konfliktów
w środowisku szkolnym. Program jest spójny z podstawą programową i wymaganiami Ministerstwa Edukacji i Nauki.
W każdym miesiącu realizowaliśmy zaplanowane zadania certyfikacyjne, włączając w działania uczniów, rodziców, nauczycieli.

Co miesiąc realizowaliśmy zajęcia rozwijające kompetencje związane z funkcjonowaniem w grupach polsko – ukraińskich. Dbano o dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży poprzez budowanie poczucia bezpieczeństwa i lepszego zrozumienia, dzięki poznawaniu kultur i nauce wspólnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości.
We wrześniu prowadziliśmy badania ankietowe dotyczące relacji. Poprzez spotkania, wycieczki, pracę w grupach itp. starliśmy się tworzyć klimat szkoły sprzyjający zdrowiu psychicznemu. Zorganizowaliśmy min.: „Tydzień Szczęścia”.
W kolejnych miesiącach wykorzystywaliśmy elementy programu „Razem raźniej” oraz własne pomysły, dbając o dobrą atmosferę, która jest jednym z podstawowych warunków efektywności procesu wychowania.
Zorganizowaliśmy Miesiąc Życzliwości, obchodziliśmy Dzień Harrego Pottera, Dzień Praw Dziecka UNICEF, korzystano z pakietu „Pouczmy się razem”.

Rodzice, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, otrzymali materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Brali także udział w badaniu ankietowym.

15 listopada niektórzy nauczyciele, wzięli udział w warsztatach dotyczących komunikacji międzykulturowej.
Grudzień to czas kiedy dzieci ratowały Gwiazdkę, włączając się w liczne akcje charytatywne. Najbardziej ulubioną akcją było pieczenie i sprzedawanie babeczek, z których dochód przeznaczano na szczytne cele.
W okresie przedświątecznym uczniowie, rodzice i nauczyciele włączali się w działania, by zorganizować przedsięwzięcie jakim jest Zimowe Miasteczko. Przygotowywano ozdoby, stroiki, wianki, krasnale, ciasta itp., by potem sprzedawać je na kiermaszu. Wszystko to, opatrzone tradycyjnymi Jasełkami, w wykonaniu maluchów. W klasach organizowano spotkania świąteczne. Uczniowie mogli także zrobić sobie zdjęcie w fotobudce, wykorzystując świąteczne rekwizyty.

W wybranych oddziałach, ponownie przeprowadzono badania ankietowe dotyczące relacji międzykulturowych.
Wszystko po to, by być ponad podziałami, by pokazać, że niezależnie od miejsca wszędzie możemy się wspierać,uczyć, być razem.

Skip to content