Wycieczki do Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego 

IMG_20221011_092319
4-8

Wycieczki do Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 Uczniowie naszej szkoły w tym roku licznie odwiedzili Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego.  W zwiedzaniu wystaw w październiku uczestniczyły klasy 7a i 7b, natomiast w listopadzie klasy 6b i 6c. Uczniowie mieli okazję w ciekawy sposób poznać historię życia na Ziemi i podziwiając eksponaty zobaczyć „naocznych” świadków ewolucji życia. Geologiczna część wystawy zawierała mnóstwo skamieniałości, z których niektóre miały kilka milionów lat. Oprócz tego uczniowie mogli sobie przypomnieć co zmieniało wygląd naszej planety i decydowało o wielkim wymieraniu organizmów czy też o możliwości rozwoju nowych form życia.  W wystawie nie zabrakło również skał pochodzących z wnętrza Ziemi. Po zwiedzeniu tej części wystawy zastanawialiśmy się w jaki sposób można wykorzystać minerały w życiu codziennym. Wiedzę tą uczniowie klas 7 mogli przenieść bezpośrednio na lekcję geografii.

Druga część wystawy obejmowała świat organizmów. Od gatunków żyjących w epoce lodowcowej, aż do dnia współczesnego w różnych częściach świata. Kolekcja jest ułożona w sposób, który uczniom ułatwił zrozumienie funkcjonowania środowiska, w którym żyją wybrane gatunki oraz wpływu krajobrazu, na przystosowania np. do zdobywania pokarmu. Uczniowie byli zainteresowani preparatami przedstawiającymi budowy poszczególnych organizmów, a także wykonaniem sobie selfie ze zwierzętami sawanny.  

Miłośnikom przyrody, świata dzikich zwierząt oraz historii Ziemi serdecznie polecamy odwiedzenie Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ. 

Joanna Nowak

 

Skip to content