Podsumowanie Obchodów Światowego Dnia Wody

woda2
Uczestniczymy w akcjach

Podsumowanie Obchodów Światowego Dnia Wody

Dzięki współpracy z PAH w tym roku Światowy Dzień Wody Obchodziliśmy pod hasłem „Wirtualna Woda”. Świętowaliśmy cały tydzień.  

Celami akcji było: 
– uświadomienie osobom powiązań między codziennymi czynnościami, a jakością zasobów wodnych na świecie, 
-zapoznanie z terminem wirtualnej wody i poznanie go na przykładach. 

Działania podjęte w ramach akcji były różnorodne: 

Webinary z ekspertami, lekcje, gazetki na korytarzu, QR do kalkulatorów ile wody zużywamy w życiu codziennym, plakaty informacyjne, filmy o oszczędzaniu wody, quizy. Każdy mógł się podzielić pomysłem na oszczędzanie wody.  

Dziękuję wszystkim uczniom za zaangażowanie i ciekawe dyskusje w trakcie zajęć! 

Zapraszam do obejrzenia relacji! 

https://tiny.pl/ws881

Joanna Nowak 

Skip to content