Konkurs – Surowce mineralne wokół nas – ich pochodzenie i wykorzystanie

open-pit-mining-g5bb791ad4_1920
Konkursy

Konkurs – Surowce mineralne wokół nas – ich pochodzenie i wykorzystanie

Mając na uwadze nasz siarkowe korzenie zachęcam do udziału w konkursie!

Nadrzędnych celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o surowcach mineralnych i ich znaczeniu gospodarczym z uwzględnieniem zagadnienia rekultywacji terenów pogórniczych wśród dzieci i młodzieży.

Dla klas uczniów:

– klas IV-VI szkół podstawowych – praca plastyczna w formie plakatu

– uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych – praca pisemna w formie eseju/opowiadania/albumu LUB pracy multimedialnej w formie prezentacji Power Point/filmu.

Praca powinna nawiązywać do jednego z poniższych tematów:

a. Surowce mineralne przyszłością nowoczesnych technologii (np. odnawialne źródła energii, robotyka, komputeryzacja, telefonia komórkowa).

b. Surowce mineralne w życiu codziennym człowieka.

c. Rekultywacja terenów pogórniczych drogą do poprawy walorów krajobrazowych i przyrodniczych środowiska.

d. Górnictwo w moim regionie – jak wygląda, jak chciałbym, żeby wyglądało i jakie czerpię z niego korzyści.

WAŻNE TERMINY!

do dnia 31.03.2023 r. należy zgłosić tytuł pracy do Pani Joanny Nowak

do 24 maja 2023 r. – termin nadsyłania prac konkursowych 

Szczegółowy regulamin pod linkiem: https://min-pan.krakow.pl/projekty/2022/08/05/edukacja-surowcowa/

Joanna Nowak

Skip to content