Konkurs plastyczny na ,,Najpiękniejszą maskę karnawałową”

venetian-mask-g656be4df0_1920
1-3 / Konkursy

Konkurs plastyczny na ,,Najpiękniejszą maskę karnawałową”

Drodzy Uczniowie!

Jedną z tradycji karnawału jest bal karnawałowy,
który nie może się odbyć bez maski… Z tego powodu
gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w zmaganiach
plastycznych na ,,NAJPIĘKNIEJSZĄ MASKĘ
KARNAWAŁOWĄ”.

Celem konkursu jest:
• rozwijanie kreatywności dzieci poprzez
poszukiwanie różnorodnych rozwiązań
plastycznych (ciekawych materiałów i technik
plastycznych),
• rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych.


Zasady konkursu:

1.Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 1-3
Szkoły Podstawowej nr 43 w Krakowie.

2. Zadaniem uczestników jest wykonanie maski
karnawałowej.

3. Maska może być dowolnie pomalowana i ozdobiona.
Można użyć różnych materiałów dekoracyjnych.

4. Prace powinny być wykonane samodzielnie.

5. Autor pracy oświadcza, że akceptuje Regulamin
Konkursu oraz wyraża zgodę na publikowanie pracy na
stronie Internetowej Szkoły i szkolnym FB.

6. Prace podpisane (imię i nazwisko autora, klasa)
należy przynieść do sali nr 5 lub sali nr 4 do dnia 17
lutego 2023r.

7. Komisja będzie oceniała oryginalność wykonania
maski, pomysłowość aranżacji, ogólne wrażenie
estetyczne.

8. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz ogłoszenie wyników
nastąpi 21 lutego 2023 r na stronie Internetowej
Szkoły.

9. Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody.

10. Prace zostaną zaprezentowane na szkolnej
wystawie oraz na stronie Internetowej Szkoły.


Wszystkich Uczniów zapraszamy do udziału
w konkursie i życzymy miłej zabawy!

Organizatorzy konkursu:
Katarzyna Opach i Dorota Głownia

Skip to content