Co słychać w naszym zdrowiu psychicznym?

program4 3
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Co słychać w naszym zdrowiu psychicznym?

Przez ostatnie dwa miesiące (styczeń/luty) prowadziliśmy działania związane
z oceną skutków pandemii COVID-19, wojny na Ukrainie i wpływu na nastrój
oraz zdrowie psychiczne uczniów.
Zadanie to było dedykowane uczniom klas 7 i 8. Zgody na udział dziecka w teście
udzieliło 62 rodziców.
Badanie przeprowadzono za pomocą testu psychologicznego PCT-Y (Profi
Competence Test Young). Narzędzie PCT-Y to najbardziej kompleksowy test
badający stan emocjonalny, poziom samooceny, działania, funkcjonowania w szkole,
potencjał, mocne strony i obszary do rozwoju osoby uczącej się.
Jest wielowymiarowym narzędziem wykorzystywanym w badaniach osobowości
w kontekście wielu obszarów szczególnie dotyczących stanu emocjonalnego   oraz
funkcjonowania uczniów w szkole. Dodatkowo PCT-Y jest narzędziem wspierającym
proces poznania samego siebie oraz proces wyznaczania dla siebie kierunków nauki
a także rozwoju ogólnego. Zalecany do budowania świadomości swoich zasobów
oraz podczas budowania ścieżki kariery.

Koordynator – mgr Marta Cieślik

Skip to content