ZAJĘCIA Z ZAKRESU POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ ,,KOMUNIKACJA W PODRÓŻY”

hands-gb57dddc4e_1920 (1)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

ZAJĘCIA Z ZAKRESU POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ ,,KOMUNIKACJA W PODRÓŻY”

Dla uczniów z klas I – VIII, doświadczających skutków pandemii Covid -19 oraz nauki zdalnej zaplanowano zajęcia wspierające rozwój emocjonalno – społeczny w formie wycieczek.
Od kwietnia do grudnia 2022 roku zrealizowano cztery wyjazdy.
Odwiedzono Europejskie Centrum Bajek w Pacanowie, Pustynię Błędowską oraz zamek w Ogrodzieńcu, Kopalnię Soli w Bochni, a także Wrocław. Podróże trwały
ok. 65 godzin i wzięło w nich udział 84 uczniów.
Poprzez wycieczki uczniowie zdobywali wiedzę o odwiedzanych miejscach i rozwijali nowe umiejętności potrzebne do prawidłowego funkcjonowania społecznego
i poznawczego. Nasi, mali i więksi, globtroterzy mieli także możliwość: wzmocnienia poprzez integrację z grupą, przełamywania nieśmiałości poprzez możliwość nawiązywania nowych kontaktów, uczenia się tolerancji i akceptacji drugiego człowieka, współpracy i współdziałania, otwierania się na relacje międzykulturowe.

Dostrzegamy, że te znajomości są pielęgnowane na co dzień w szkole, co niewątpliwie korzystnie wpływa na dobrostan psychicznych naszych uczniów.

Organizator – pedagog, mgr Marta Cieślik

Skip to content