egzam

 Egzamin ósnoklasisty

dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

synergia

Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

paragrafy 

 RODO

Opublikowano: poniedziałek, 02, lipiec 2018 K. Gajewski

Raport - Malta

            Celem wyjazdu na kurs języka angielskiego na Maltę w ramach projektu Mobilność kadry edukacyjnej europejskiego programu Erasmus plus było zdobycie nowych umiejętności i kompetencji w zakresie metodyki języka angielskiego, a w moim przypadku konkretnie zapoznanie się z metodyką CLIL (Content and language integrated learning).

            Od 5 do 16 marca uczestniczyłem w dwóch kursach metodycznych. Pierwszym z nich był CLIL methodology (metodyka CLIL), drugim ICT tools used for CLIL (narzędzia technologii informacyjnych używanych w CLIL). Plan moich zajęć przedstawiał się następująco:

CLIL methodology

 

MONDAY (5.03)

9.00 – 10.30 Icebreaker / Introduction to CLIL / Overview – Teachers’ Aspirations

11.00 – 12.30 The 5 Cs

13.00 – 14.30 Lesson Planning

 

TUESDAY (6.03)

9.00 – 10.30 Communication: BICS & CALP

11.00 – 12.30 Cognition: Bloom’s Revised Taxonomy

13.00 – 14.30 Thinking Skills: HOTS & LOTS / Fat vs Skinny Questions

 

WEDNESDAY (7.03)

9.00 – 10.30 Competences & Can Dos

11.00 – 12.30 Bringing Culture / Community into the classroom

13.00 – 14.30 Social Program

 

THURSDAY (8.03)

9.00 – 10.30 Scaffolding & ZPD / Graphic Organisers

11.00 – 12.30 Looking at scenarios

13.00 – 14.30 Learning Styles: Multiple Intelligences

 

FRIDAY (9.03)

9.00 – 10.30 Assessment & Evaluation Grids

11.00 – 12.30 Reflection

13.00 – 14.30 Week Review & Evaluation

ICT tools for CLIL

 

MONDAY (12.03)

9.00 – 10.30 Quiz: What do we know about CLIL?

11.00 – 12.30 Multidict & Wordlink

13.00 – 14.30 Introduction to Webquests

 

TUESDAY (13.03)

9.00 – 10.30 Building a CLILStore Unit (1)

11.00 – 12.30 Building a CLILStore Unit (2)

13.00 – 14.30 Setting up a Webquest (1)

 

WEDNESDAY (14.03)

9.00 – 10.30 Multimodality in Teaching

11.00 – 12.30 Interactive Exercises: Crosswords & Cloze Texts

13.00 – 14.30 Social Program

 

THURSDAY (15.03)

9.00 – 10.30 Interactive Exercises: Matching Exercises & Flashcards

11.00 – 12.30 Interactive Exercises: Multiple Choice Questions

13.00 – 14.30 Setting up a Webquest (2)

 

FRIDAY (16.03)

9.00 – 10.30 Putting Webquests Online

11.00 – 12.30 Presentations with a difference

13.00 – 14.30 Wrap-up / Course Review & Evaluation

           

Po zajęciach zwiedzałem Maltę, uczestniczyłem również w dwóch zorganizowanych wycieczkach (Valetta, Rabat). Dzięki uczestnictwu w Projekcie podniosłem swoje kompetencje w zakresie nauczania języka angielskiego, poznałem kulturę odwiedzanego państwa oraz nawiązałem współpracę z nauczycielami z innych krajów. Polecam udział w Projekcie.

Krystian Gajewski

„ERASMUS +” każdemu nauczycielowi, który chce się rozwijać.

 

Odsłony: 398