egzam

 Egzamin ósnoklasisty

dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

synergia

Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

paragrafy 

 RODO

Opublikowano: poniedziałek, 20, maj 2019 W. Greszta-Kudyba

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU POLONISTYCZNO-INFORMATYCZNEGO
NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

„Pokaż, co czytasz!”

 1. Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 43 w Krakowie.

 1. Cele konkursu:
 • popularyzacja czytelnictwa,
 • umiejętność doboru materiału,
 • poszerzanie wiedzy na temat biografii i twórczości wybitnych pisarzy/poetów,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
 • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
 • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji
  z poszanowaniem praw autorskich.
 1. Uczestnictwo:

Konkurs adresowany jest do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria (klasy IV-V);

II kategoria ( klasy VI-VIII).

 1. Przebieg konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wybór pozycji książkowej, a następnie stworzenie na jej temat prezentacji multimedialnej pt. ”Pokaż, co czytasz!”. Uczestnicy najciekawszych prac będą mieć możliwość zaprezentowania swoich pomysłów przed komisją. Prezentacje mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach dwuosobowych. Prace zgłoszone do konkursu powinny być zapisane w formacie umożliwiającym otwarcie ich bezpośrednio w programie Microsoft Power Point (z rozszerzeniem *.ppt,*.pptx,*.pps). Czas prezentacji nie może przekraczać 5 min (10-15 slajdów). Jako nazwę plików należy wpisać swoje imię, nazwisko oraz klasę. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy (na ostatnich slajdach prezentacji). W sprawie wykonania prawidłowej bibliografii załącznikowej należy zgłosić się na konsultacje do nauczycieli języka polskiego lub do biblioteki szkolnej. Kryteria oceniania prac wykonanych indywidualnie i zespołowo są takie same.

 1. Miejsce i termin składania oraz prezentacji prac:

Prace należy dostarczyć na nośniku Pendrive lub na płycie CD do pani Wioleta Greszta-Kudyba lub innego nauczyciela języka polskiego. Prace przyjmowane będą od 03.06.2019r. do 07.06.2019r. Po tym terminie zostanie ogłoszona dokładana data i miejsce prezentacji najlepszych prac.

 1. Kryteria oceniania prac:

* wykonanie prezentacji multimedialnej na temat wybranej pozycji książkowej w sposób interesujący, kreatywny
i przyciągający uwagę ( praca ciekawa zarówno pod względem merytorycznym, jak również wizualnym - estetyka,  szata graficzna, przejrzysty i uporządkowany układ treści),

*oryginalne ujęcie tematu i ciekawe przemyślenia,

*poprawność językowa.

 1. Wyniki konkursu oraz nagrody:

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. Najlepsze prace zostaną nagrodzone podczas Apelu Wychowawczego po II semestrze oraz opublikowane na stronie internetowej szkoły.

                                Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

                                                                     

mgr Wioleta Greszta-Kudyba

Odsłony: 169