egzam

 Egzamin ósnoklasisty

dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

synergia

Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

paragrafy 

 RODO

Opublikowano: niedziela, 26, listopad 2017 K. Świergosz

Zapraszamy uczniów klas 4 - 6 do wzięcia udziału

konkursie profilaktycznym "Bezpieczna sieć"

zorganizowanym przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy pt.:

„Napisz list do młodszego przyjaciela, który dostał swój pierwszy telefon komórkowy/tablet/komputer z informacjami o tym, jak bezpiecznie z niego korzystać. Porozmawiaj o tym ze swoim rodzicem lub ulubionym nauczycielem”.

 

Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki:

  • powinna być napisana w języku polskim
  • powinna być napisana przez ucznia samodzielnie
  • powinna być napisana przez ucznia odręcznie
  • powinna być napisana w sposób czytelny i zrozumiały
  • podpisana drukowanymi literami imieniem i nazwiskiem ucznia, oznaczeniem klasy (IV, V, VI)
  • objętość pracy: maksymalnie 1 strona formatu A4

 

Pracę wraz formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego dziecka należy przesłać, w nieprzekraczalnym terminie do 8.12.2017, w kopercie na której należy wpisać:

  • imię i nazwisko autora
  • szkołę
  • klasę (IV, V lub VI)
  • dopisek : KONKURS „BEZPIECZNA SIEĆ”

na adres: 

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień
Ośrodek Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików
Ul. Jerzmanowskiego 40
30-836 Kraków

 

Szczegóły konkursu na stronie organizatora www.kstu.pl

Odsłony: 377