egzam

 Egzamin ósnoklasisty

dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

synergia

Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

paragrafy 

 RODO

Opublikowano: wtorek, 22, październik 2019 M. Mazurek


„Szkoła młodych mediatorów”
- informacja o programie

We wrześniu 2019 roku, w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018 – 2020 pn. „Bezpieczny Kraków”, w 28 placówkach szkolno-oświatowych ruszyły zajęcia pn.„Szkoła młodych mediatorów”.

W ramach kontynuacji działań dla jednostek, które uczestniczyły w seminariach „Ograniczenie agresji i przemocy w szkole”, przewiduje się przeprowadzenie spotkań z radą pedagogiczną, rodzicami i pracownikami administracyjnymi szkoły oraz uczniami z 17 szkół podstawowych, 7 szkół ponadpodstawowych, 3 przedszkoli i 1 domu kultury.

Istotnym elementem zajęć będzie przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, czyli kandydatów na mediatorów rówieśniczych, którzy pod okiem nauczycieli – ich opiekunów, stworzą Szkolne Kluby Mediatorów.

Wiedza i doświadczenie nabyte w czasie zajęć pozwolą uczniom-mediatorom rówieśniczym na rozwiązywanie przez nich sytuacji konfliktowych, jakie mają miejsce pomiędzy ich koleżankami i kolegami w szkole, co z pewnością przyczyni się do budowania zgranej, wolnej od agresji społeczności szkolnej.

Projekt jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Realizatorem Programu są doświadczeni mediatorzy z Ośrodka Mediacji Fundacji Rodzina Plus oraz Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Krakowie.

 

 

Czym są mediacje?

 

Mediacja szkolna - prezentacja

Odsłony: 544