egzam

 Egzamin ósnoklasisty

dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

synergia

Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

paragrafy 

 RODO

Opublikowano: czwartek, 19, grudzień 2019 M. Cieślik


Wolontariat w naszej szkole….nasza POMOC -

to forma aktywności rozumiana jako inicjatywa i działanie w ramach której młodzi ludzie udzielają wsparcia innym – swoim rówieśnikom, osobom potrzebującym bezpłatnie, dobrowolnie i świadomie.

We współpracy z  Samorządem Uczniowskim  zachęcamy uczniów do udziału w proponowanych przez szkołę działaniach takich jak np. pomoc młodszym uczniom w świetlicy szkolnej itp.

Proponujemy uczniom  również zaangażowanie się w inicjatywy  instytucji zewnętrznych. Wśród nich są zbiórki, akcje charytatywne, propagowanie idei wolontariatu  poprzez  min. prelekcje itp.

Wspieramy uczniów w realizacji ich inicjatyw związanych z pomaganiem np. akcja pomocy zwierzętom.

Chcemy rozwijać wśród uczniów postawę zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy.

Na co dzień przyświecają nam słowa piosenki:
 „Kto jeśli nie Ja, Ty, My…” ,
 bo przecież wiemy,
 że razem możemy zdziałać więcej.

 

Marta Cieślik

Odsłony: 67