egzam

 Egzamin ósnoklasisty

dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

synergia

Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

paragrafy 

 RODO

Opublikowano: wtorek, 15, czerwiec 2021 K. Świergosz

Miło nam ogłosić, że uczniowie klas siódmych naszej szkoły, biorący udział w XIV edycji konkursu Mieć wyobraźnię miłosierdzia, zostali laureatami drugiego miejsca XIV edycji tegoż konkursu na terenie Rejonu Krakowskiego.

Projekt jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy „dawali świadectwo miłosierdzia” i nieśli pomoc ludziom potrzebującym. (…)kontynuuje, rozpoczęte w 2003 roku, wieloletnie działania wychowawcze, zainicjowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego, mające na celu rozbudzenie w młodzieży zainteresowania postacią Małopolanina wszech czasów i jego nauką oraz zaszczepienie i utrwalenie w młodym pokoleniu wartości wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.
(cyt. za: Regulamin Projektu MWM)

Informacje o laureatach tegorocznej edycji: https://www.mwm.edu.pl/

Zachęcamy do obejrzenia filmiku podsumowującego działania naszych podopiecznych zrealizowane w ramach Małopolskiego Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” przygotowującego uczniów klas VI, VII, VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych do niesienia pomocy potrzebującym.

Mieć wyobraźnię miłosierdzia - filmik SP 43

Serdecznie gratulujemy!

Odsłony: 62