egzam

 Egzamin ósnoklasisty

dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

synergia

Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

paragrafy 

 RODO

Opublikowano: środa, 02, wrzesień 2020 Administrator


Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

 


Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. 

 

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego
– wspólny list szefów MEN, MI i GIS

 

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego
w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce – wytyczne MI i GIS

Odsłony: 42