egzam

 Egzamin ósnoklasisty

dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

synergia

Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

paragrafy 

 RODO

Szkolny Festiwal TIK


Salon biologiczno – chemiczny

Salon biologiczno – chemiczny przyjął nazwę: "W labolatorium kości”.  Uczniowie mieli okazję poznać anatomię szkieletu człowieka. Na początku warsztatów rozlosowano uczestników do czterech grup: szkielet, czaszka, kończyna górna i kończyna dolna oraz wyświetlono krótki filmik wprowadzający w tematykę zajęć.

Czytaj więcej...

 

Salon Tour de Pologne

Salon Tour de Pologne został przygotowany przez nauczycieli geografii p. Joannę Nowak i p. Ewę Tomczyk. Tematyka salonu została oparta na idei podróży po naszym kraju. Etapy wędrówki po pasach krajobrazowych Polski w efekcie pozwoliły stworzyć trasę atrakcyjnych przyrodniczo miejsc, które uczniowie poznawali na lekcjach.

Czytaj więcej...

 

Salon niemiecko-angielski

Nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach językowych w salonie niemiecko - angielskim z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, komputera oraz różnych gier edukacyjnych. Dzieci zostały podzielone na 4 osobowe grupy. Nauczanie słownictwa i gramatyki było wspomagane poprzez wykorzystanie platform edukacyjnych zawierających materiały ćwiczeniowe ze stron internetowych: www.ang.pl; www.britishcouncil.org; www.learningapps.org oraz www.goethe.de/ins/pl.

Czytaj więcej...

 

Salon matematyczny

Klasy 8 a,b i 6b na zajęciach w salonie matematycznym mierzyły się z problemem wyobraźni przestrzennej budując bryłki bez kleju typu ostrosłupy, graniastosłupy jednocześnie obserwując stosunki pojemności brył i ich własności. Trudnością było dostrzeżenie na płaszczyźnie sąsiadujących ścian bryłek. Ale efekty końcowe dawały poczucie satysfakcji z trudności kombinowania. Bryłki można było z powrotem rozłożyć na płasko i zabrać do domu jako pomoc dydaktyczną. Uczniowie z przyjemnością spędzili czas w tym salonie pod opieką Elżbiety Milka - Bylica.

Czytaj więcej...

 

SALON LOGICZNO-MATEMATYCZNY

„W KRAINIE TANGRAMÓW I ŁAMIGŁÓWEK”

W tym salonie uczniowie klas I-III zapoznali się z chińską sztuką układania obrazków z określonych figur geometrycznych, czyli z tangramami. Na kolorowych kartkach powstawały: zwierzęta, pojazdy, postacie. Dzieci mogły tutaj wykazać się pomysłowością, kreatywnością oraz umiejętnością logicznego myślenia- czyli tym, co w życiu potrzebne i ważne.

Czytaj więcej...

 

Salon historyczny

W salonie historycznym podczas Szkolnego Festiwalu TIK uczniowie klas 4-6 mieli okazję sprawdzić swoją wiedze o Polsce, jej symbolach i najciekawszych wydarzeniach z jej historii. Pracując w grupach uczniowie musieli zmierzyć się z układankami, zagadkami i quizami, nieraz podchwytliwymi. Przydała się znajomość polskich symboli narodowych, władców, prezydentów i innych słynnych postaci.

Czytaj więcej...