egzam

 Egzamin ósnoklasisty

dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

synergia

Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

paragrafy 

 RODO

 

„Cyfrowo bezpieczni”

Zajęcia dla klas czwartych dotyczyły umiejętnego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów internetowych. Celem było uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, nakłonienie do refleksji, wyrobienie nawyków bezpiecznego używania urządzeń telekomunikacyjnych.

Czwartoklasiści obejrzeli filmiki dotyczące cyberprzemocy, praw autorskich, ochrony wizerunku w sieci oraz konieczność dbałości o loginy i hasła. Uczniowie wymienili się uwagami dotyczącymi tego jak korzystają z informacji znajdujących się w Internecie oraz stworzyli zasady dotyczące bezpiecznego korzystania z sieci.

 

 

Odsłony: 193