egzam

 Egzamin ósnoklasisty

dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

synergia

Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

paragrafy 

 RODO

Opublikowano: niedziela, 07, październik 2018 K. Świergosz

Regulamin konkursu poetyckiego „Odblaskowe wiersze”

Cele konkursu:

  • Rozwijanie umiejętności tworzenia tekstów poetyckich.
  • Rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia uczniów.
  • Zwrócenie uwagi uczniów na bezpieczeństwo poruszania się po drogach i chodnikach.

Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3 oraz 4-6 Szkoły Podstawowej nr 43 w Krakowie.

Tematyka konkursu:

Zadaniem uczniów jest stworzenie krótkiego tekstu poetyckiego zachęcającego do noszenia odblasków oraz / lub informującego o zaletach noszenia odblaskowych elementów strojów lub plecaków uczniowskich. Forma wiersza – dowolna. W klasach 4-6 mile widziane fraszki, ody lub hymny (szczegóły u nauczycieli polonistów).

Kryteria oceny:

Kreatywność, oryginalność, poprawność językowa, związek z tematem, estetyka pracy.

Format pracy:

Kartka A4, pismo odręczne lub druk komputerowy. Na odwrocie pracy: imię i nazwisko autora, klasa.

Termin i miejsce składania prac:

17 października 2018 roku, klasy 1-3 – p. Dorota Głownia, klasy 4-6 – p. Katarzyna Świergosz

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody
podczas podsumowania akcji „Odblaskowa szkoła”.

 

Zachęcamy do udziału w konkursie.

 

Dorota Głownia, Katarzyna Świergosz

Odsłony: 194