dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

 egzam

 Egzamin ósnoklasisty

synergia

 
Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

Opublikowano: wtorek, 22, maj 2018 M. Radziak

 

KONKURS LITERACKI „OPOWIEŚCI DZIWNEJ TREŚCI”

Twoja głowa „kipi” od fantastycznych pomysłów?

Nie chowaj ich dla siebie, tylko podziel się nimi

z innymi i weź udział w konkursie literackim.

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 43

2. Cele konkursu:

- zachęcenie dzieci do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej,

- rozwijanie wyobraźni,

- budzenie w uczniach wiary w swoje możliwości

 

3. Uczestnicy Konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III

 

4. Warunki uczestnictwa w konkursie:

- przedmiotem konkursu jest praca literacka na dowolny temat:

KLASY I - wiersz

KLASY II, III - opowiadanie

- każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę literacką nigdzie wcześniej niepublikowaną i nienagrodzoną;

- każda praca musi zawierać: imię i nazwisko autora oraz klasę

- prace należy składać do p. Marzeny Radziak do 8 czerwca 2018 roku (sala numer 5)

5. Wyniki konkursu i nagrody:

- autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody w postaci upominków oraz dyplomów na Apelu Wychowawczym podsumowującym II semestr

- ogłoszenie wyników odbędzie się13 czerwca 2018 roku

 

6. Kryterium oceny prac konkursowych będzie:

* twórczy charakter utworu

* samodzielność i oryginalność wykonania pracy

* poprawność ortograficzna, językowa i stylistyczna

* estetyka pracy

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Marzena Radziak

 

Odsłony: 186