dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

 egzam

 Egzamin ósnoklasisty

synergia

 
Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

Opublikowano: wtorek, 22, maj 2018 M. Jachymczak

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS 1-3 DO UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE
„LITERACKI BUKIET DLA MAMY I TATY”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 43 w Krakowiemama

2. Cele konkursu:

- budzenie wrażliwości poetyckiej i plastycznej uczniów,

- doskonalenie umiejętności językowych,

- rozwijanie uzdolnień literackich i plastycznych dzieci,

- poszukiwanie nowych talentów,

- wzmacnianie postaw prorodzinnych.

3. Uczestnicy Konkursu:tata

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III

4. Warunki uczestnictwa w konkursie:

- przedmiotem konkursu jest  napisanie wiersza dla Mamy lub Taty, lub dla Rodziców oraz ozdobienie go piękną ilustracją wykonaną dowolną techniką plastyczną  (FORMAT A4)

- każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę nigdzie wcześniej niepublikowaną i nienagrodzoną

- każda praca musi zawierać: imię i nazwisko autora oraz klasę

- prace należy składać do p. Marty Jachymczak (sala 1) lub p. Marta Stokłosy-Marszałek (sala 3)
do 6 czerwca 2018r.

5. Wyniki konkursu i nagrody:

- prace konkursowe oceni jury

- ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 7 czerwca 2018r.

- autorzy wyróżnionych prac otrzymają na Apelu Wychowawczym podsumowującym II semestr nagrody w postaci upominków i dyplomów

6. Kryterium oceny prac konkursowych będzie:

- zgodność wiersza z tematyką konkursu

- oryginalność i pomysłowość

- poprawność ortograficzna, językowa i stylistyczna

- estetyka pracy

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!

 

Odsłony: 205