dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

 egzam

 Egzamin ósnoklasisty

synergia

 
Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

Opublikowano: czwartek, 26, kwiecień 2018 M. Jachymczak

 

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły

do udziału w szkolnym konkursie ekologicznym

na wykonanie pracy z surowców wtórnych

„NA ODPADY MAMY RADY”

          Celem konkursu jest kształtowanie przyjaznych postaw wobec środowiska przyrodniczego oraz uświadomienie uczniom szkół podstawowych, jak bardzo istotny jest problem segregacji odpadów oraz jak zapobiegać ich powstawaniu.

 Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy z surowców wtórnych.

  1.Uczestnicy konkursu: Uczniowie klas I-VII

  2.Kryteria oceny:

Podczas oceny prac brane pod uwagę będą następujące kryteria:

  • bogactwo wykorzystania surowców wtórnych,
  • oryginalność,
  • estetyka

Prace konkursowe będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych: klasy 1-3 i 4-7

  3.Termin:

Prace należy przynieść do szkoły
do dnia  11 maja  do sali 3 (p. M. Stokłosa-Marszałek) lub sali 1 (p. M.Jachymczak).

Każda praca musi być opisana w następujący sposób: 

imię i nazwisko, klasa, nazwa pracy.

  4.Nagrody:

Prace zostaną wyeksponowane na wystawie konkursowej na terenie szkoły.

Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni na Apelu Szkolnym podsumowującym II okres

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!

 

Odsłony: 183