dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

 egzam

 Egzamin ósnoklasisty

synergia

 
Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

Opublikowano: poniedziałek, 23, kwiecień 2018 A. Smoleń-Zaborska

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Piosenki Polskiej
dla uczniów klas IV-VII

„Co nam w duszy gra …”

Cele konkursu:

  • Prezentacja i popularyzacja wśród dzieci i młodzieży utworów muzycznych
   w języku polskim,
  • Doskonalenie umiejętności wokalnych uczniów,
  • Inspirowanie i kształtowanie postaw świadomego i twórczego uczestnictwa
   w dorobku kultury polskiej,
  • Tworzenie warunków do wyszukiwania i prezentacji młodych talentów wokalnych,

Warunki uczestnictwa:

  • Prezentacja utworów z repertuaru zespołów i artystów polskich.
  • Uczestnicy konkursu prezentują 1 utwór, każdy samodzielnie przynosi podkład muzyczny bez tekstu, lub śpiewa bez podkładu.
  • Łączny czas prezentacji jednego uczestnika nie może przekroczyć 4 minut.
  • Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach soliści i duety.
  • Repertuar wybrany przez uczestników nie może zawierać treści obraźliwych
   i wulgarnych.

Kryteria oceny:

  • Poprawność wykonanych utworów.
  • Stopień trudności utworów.
  • Poziom warsztatu techniczno-muzycznego wykonawcy.
  • Własna interpretacja utworu.
  • Ogólny wyraz artystyczny.

Oceny prezentowanych utworów dokona jury powołane przez organizatora.

Wszyscy wyróżnieni otrzymają dyplomy na apelu wychowawczym.

nuty1

26 kwietnia 2018 - ostateczny termin zgłoszeń, zgłaszamy się u pani Danuty Torby, pani Agnieszki Smoleń

KONKURS ODBĘDZIE SIĘ 8 maja wtorek 2018, o godzinie poinformujemy po ustaleniu listy uczestników.

Zapraszamy do udziału!

 

Odsłony: 218