dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

 egzam

 Egzamin ósnoklasisty

synergia

 
Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

Opublikowano: poniedziałek, 16, kwiecień 2018 A. Smoleń-Zaborska

„Siłę mam, bo o dietę i zdrowie dbam”

REGULAMIN

SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

Cele konkursu:

  • Zachęcenie dzieci, nauczycieli i rodziców do czynnego zainteresowania się tematyką zdrowego żywienia, promocja aktywności ruchowej.
  • Rozwijanie samodzielności oraz dziecięcych umiejętności plastycznych.

Organizacja konkursu:

Organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 43 im. KEN w Krakowie.

Konkurs skierowany jest do uczniów z klas I – VII.

Prace konkursowe należy przygotować do 21 kwietnia 2018 r. Przygotowane prace należy złożyć w sali nr 4 lub w bibliotece szkolnej. Praca na odwrocie powinna zawierać następującą informację: imię i nazwisko autora, klasa.

Prace plastyczne powinny być wykonane dowolną techniką plastyczną. Praca musi być płaska w formacie A3.

Tematyka prac:

Prace mają dotyczyć pomysłu na przekazanie wiedzy o zdrowym żywieniu, aktywności fizycznej.

Ocena prac konkursowych:

Ocena prac zostanie dokonana podczas Szkolnego Festiwalu Zdrowia,
w wyniku głosowania uczestników festynu, na specjalnie przygotowanych kartach do głosowania.

Oceny prac dokona również Jury konkursu:

Kryteria oceny:

1) poprawność merytoryczna,

2) trafność doboru tematu pracy,

3) wyraz artystyczny, oryginalność.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody w czasie apelu wychowawczego.

Zachęcamy do udziału w konkursie

Agnieszka Smoleń-Zaborska, Iwona Szyniec

 

Odsłony: 179