dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

 egzam

 Egzamin ósnoklasisty

synergia

 
Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

Opublikowano: niedziela, 04, marzec 2018 K. Jurkowska

 

PRZEDSZKOLNO – SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „UROKI WIOSNY”

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest

Szkoła Podstawowa nr 43

im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Myślenicka 112, 30-698 Kraków

 

2. Uczestnicy konkursu:

Uczniowie klas 0 - III

 

3. Praca konkursowa:

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej o tematyce wiosennej dowolną techniką plastyczną.

Format pracy: maksymalnie A3

 

4. Kryteria oceny:

Ocenie jury podlegają:

  • pomysł, samodzielność, oryginalność, estetyka wykonania, zgodność z tematem.

 

5. Termin:

Pracę z metryczką należy składać do dnia 6 kwietnia 2018 r. do pani Katarzyny Jurkowskiej (sala 1) lub pani Marzeny Radziak (sala 5)

Metryczka  powinna zawierać:

  • imię i nazwisko autora,
  • wiek autora, klasa

6. Nagrody:

Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni na Apelu Szkolnym podsumowującym II okres nauki.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Odsłony: 275