dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

 egzam

 Egzamin ósnoklasisty

synergia

 
Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

Opublikowano: środa, 22, listopad 2017 D. Torba

choinki

„Razem z babcią, ciocią, mamą…”

czyli rodzinny konkurs plastyczny  na najpiękniejszą choinkę bożonarodzeniową

REGULAMIN KONKURSU 

1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr43.

2. Cel konkursu:

*  rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej,

*   promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu z rodziną,

*   zachęcanie do nawiązywania międzypokoleniowego dialogu,

*   pogłębianie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętem Bożego Narodzenia.

3. Zadaniem konkursowym jest:

*   wykonanie przestrzennej choinki ozdobnej o wymiarze do 80 cm dowolną techniką,  z różnych materiałów, np. z   szyszek, kawałków drewna, kamyków, pierników, makaronu, muszelek, itp.

4. Warunki konkursu: Do każdej pracy należy dołączyć kartkę z czytelnie zapisanymi danymi, zawierającymi imiona i nazwiska autorów pracy.

5. Termin i warunki dostarczenia prac: Prace będą przyjmowane do 11 grudnia 2017 r.

6. Kryteria oceny: Ocenie podlegać będą:

*   estetyka wykonania,

*   zgodność z tematem,

*   pomysłowość, oryginalność. 

7. Prace z informacją: imię i nazwisko autora, klasa należy przekazywać pani Danucie Torbie, lub wychowawcom.

8. Termin składania prac: do dnia 11 grudnia 2017 r.  

Wybór najlepszych prac przez jury i ogłoszenie wyników - 18 grudnia 2017 r. 

Wręczenie nagród na apelu wychowawczym na podsumowanie I okresu nauki.

Zapraszamy do udziału

Odsłony: 454