dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

 egzam

 Egzamin ósnoklasisty

synergia

 
Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

Opublikowano: piątek, 15, wrzesień 2017 D. Kozioł

Jubileuszowy konkurs literacki na opowiadanie lub wiersz

„Moja szkoła”REGULAMIN

I. Cele konkursu:
1. Zachęcenie utalentowanych dzieci do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych Autorów,
a także popularyzowanie ich twórczości.

 II. Zasady uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 43 w Krakowie.

2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I-III oraz kl. IV-VII.

3. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać krótkie opowiadanie lub wiersz na temat „Moja szkoła”.

5. Pracę konkursową należy przekazać w 2 egzemplarzach: maszynopisu oraz na nośniku elektronicznym. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów
i wydrukować jednostronnie.

6. Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem Autora.

 III. Termin i miejsce składania prac:
Prace należy przekazywać nauczycielom języka polskiego lub wychowawcom do
29 września 2017 roku.


IV. Jury zostanie powołane przez organizatora konkursu.

 V. Kryteria oceniania:
• twórczy charakter utworu, • poprawność stylistyczna i językowa,
• poziom literacki pracy, • samodzielność i oryginalność, • ogólna estetyka pracy.

VI. Nagrody:
Dla zwycięzców konkursu oraz wyróżnionych przewidziane są nagrody oraz dyplomy. Autorom utworów nagrodzonych I, II, III miejscem gwarantujemy publikację utworu.

Decyzja Jury jest ostateczna.

Odsłony: 440