dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

 egzam

 Egzamin ósnoklasisty

synergia

 
Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

Opublikowano: poniedziałek, 08, maj 2017 K. Świergosz

Konkurs informatyczny „Programiści na start III”

Wszystkich zainteresowanych, pasjonatów kodowania, zapraszamy do udziału w III już edycji konkursu informatycznego "Programiści na start".

 


 REGULAMIN KONKURSU

Organizator konkursu: mgr Krzysztof Świergosz – nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych SP nr 43 w Krakowie

I. Cele

 Rozwijanie zainteresowań związanych z nowoczesnymi technologiami,
 Rozwijanie umiejętności logicznego i algorytmicznego myślenia oraz działania,
 Rozwijanie umiejętności programowania prostych aplikacji.

II. Organizacja

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 3-6 szkoły podstawowej.

2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie interaktywnej aplikacji w języku programowania Scratch, w środowisku programistycznym projektu, udostępnionym na stronie scratch.mit.edu.

3. Konkursowa aplikacja powinna opierać się na zasadach interaktywnej gry, z uwzględnieniem poziomów, możliwości pozytywnego zakończenia gry (wygranej) oraz negatywnego zakończenia gry (przegranej) oraz menu początkowego (z opisem zasad gry).

4. Wśród uczestników konkursu jury wyłoni laureatów konkursu, oceniając

a) funkcjonalność aplikacji,

b) bezawaryjność programu,

c) przejrzystość kodu,

d) stopień skomplikowania projektu (np. ilość duszków, ich kostiumów, zmiennych czy poziomów),

e) ilość poleceń.

5. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane do 4 czerwca 2017 r.

6. Przez zgłoszenie do konkursu rozumie się wykonanie aplikacji na ww. stronie i udostępnienie jej w studio o numerze 4009100 oraz dostarczenie do organizatora oświadczenia o ochronie danych osobowych (Załącznik nr 1)

7. Zgłoszona do konkursu praca powinna posiadać tytuł i krótki opis funkcjonalności.

8. Udostępniając pracę w ww. studio, użytkownik nie podaje danych osobowych.

9. Jedna osoba może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną pracę w każdej z kategorii.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 12 czerwca br..

11. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i upominki podczas apelu wychowawczego organizowanego na zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 43.

 

Załącznik nr 1

Odsłony: 398