dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

 egzam

 Egzamin ósnoklasisty

synergia

 
Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

Opublikowano: piątek, 31, marzec 2017 J. Suchanecka


Konkurs plastyczny

Szlakami Jana Pawła II-ego”

Organizator

Organizatorem konkursu plastycznego pt.: Szlakami Jana Pawła II-ego”

jest Szkoła Podstawowa nr 43 w Krakowie

Zasady konkursu:

1.Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III oraz IV –VI szkoły podstawowej. Uczniowie klas I-III „Szlakami Jana Pawła II-ego - pielgrzyma”. Uczniowie klas IV-VI „Szlakami Jana Pawła II-ego – przebywając z młodzieżą”.

2. Każdy uczestnik konkursu wykonuje własnoręcznie, bez pomocy osób trzecich pracę w formacie A4 lub A3 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika, itp.). Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę.

3. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

4. Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie(DRUKIEM) w formie metryczki wpisać:

   - imię i nazwisko autora

   - klasę

5. Prace należy dostarczyć do Pani Joanny Suchaneckiej lub do Pani Danuty Torby

6. Termin dostarczenia prac upływa 21 kwietnia 2017r.

Odsłony: 579