dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

 egzam

 Egzamin ósnoklasisty

synergia

 
Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

Opublikowano: wtorek, 07, marzec 2017 M. Cieślik

 

Wyjątkowe i osobliwe miejsca naszej Małej Ojczyzny…

Pełne bogactwa flory i fauny!

 

REGULAMIN I ETAPU KONKURSU PLASTYCZNEGO

O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

FLORA I FAUNA SWOSZOWIC

Cele konkursu:

 • Rozwijanie wrażliwości ekologicznej.
 • Utrwalenie i pogłębianie wiadomości przyrodniczo – ekologicznych.
 • Wdrażanie do poznawania cennych okazów roślin i zwierząt swojej miejscowości.
 • Kształcenie kreatywności i pomysłowości.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-IV
 • Konkurs polega na przygotowaniu plakatu w formie pracy plastycznej o środowisku przyrodniczym swojej miejscowości oraz okazach fauny i flory.
 • Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką.
 • Dopuszczalne są prace zbiorowe.
 • Najlepsza praca zostanie zakwalifikowana do II etapu /praca zostanie powiększona do formatu A1 lub A2 /.
 • Dostarczone prace pozostaną do dyspozycji organizatora.
 • Każda praca powinna być zaopatrzona metryczką: imię i nazwisko autora/autorów, klasa.

Termin:

 • Prace plastyczne należy składać do 31. 03. 2017r., do p. Cieślik, p. Szyniec, p. Ostańskiej.

 

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród:

 • Ocenę prac oraz wyłonienie laureatów dokona komisja powołana przez organizatora.
 • Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia w czasie apelu wychowawczego podsumowującego rok szkolny 2016/17.
 • Z przedstawionych prac zostanie wyłoniona praca - plakat, która zaprezentuje szkołę w konkursie EKOSZKOŁA 2017.

Organizatorzy:

M. Cieślik, I. Szyniec, U. Ostańska

 

Odsłony: 464