dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

 egzam

 Egzamin ósnoklasisty

synergia

 
Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

Opublikowano: niedziela, 05, marzec 2017 M. Jachymczak

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

„Żyj z przyrodą w zgodzie”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 43

2. Cele konkursu:

- zainteresowanie zagadnieniem ochrony środowiska, wzbogacanie wiedzy na ten temat

- kształtowanie postaw ekologicznych wśród dzieci

- zachęcanie do aktywności twórczej w zakresie tematyki ekologicznej

- rozwijanie wyobraźni, budzenie w uczniach wiary w swoje możliwości

3. Uczestnicy Konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VI

4. Warunki uczestnictwa w konkursie:

- przedmiotem konkursu jest wiersz poświęcony tematyce ekologii lub ochronie środowiska

naturalnego

- każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę nigdzie wcześniej niepublikowaną i nienagrodzoną

- każda praca musi zawierać: imię i nazwisko autora oraz klasę

- prace należy składać do p. Marty Jachymczak (sala 6) lub p. Marta Stokłosy-Marszałek (sala 16 ) do 14 kwietnia 2017 roku

5. Wyniki konkursu i nagrody:

- autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody w postaci upominków oraz dyplomów na Apelu Wychowawczym podsumowującym II semestr

- ogłoszenie wyników odbędzie się w kwietniu 2017 roku

6. Kryterium oceny prac konkursowych będzie:

zgodność wiersza z tematyką konkursu

oryginalność i pomysłowość

poprawność ortograficzna, językowa i stylistyczna

estetyka pracy

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Odsłony: 520