dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

 egzam

 Egzamin ósnoklasisty

synergia

 
Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

Opublikowano: niedziela, 05, marzec 2017 K. Jurkowska

PRZEDSZKOLNO – SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „WIOSNA, WIOSNA – ACH TO TY”

REGULAMIN KONKURSU

1.Organizatorem konkursu jest

Szkoła Podstawowa nr 43

im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Myślenicka 112, 30-698 Kraków

2.Uczestnicy konkursu:

Uczniowie klas 0 - III

3.Praca konkursowa:

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce wiosennej dowolną techniką plastyczną.

Format pracy: maksymalnie A3

4.Kryteria oceny:

Ocenie jury podlegają:

  • pomysł, samodzielność, oryginalność, estetyka wykonania, zgodność z tematem.

5.Termin:

Pracę z metryczką należy składać do dnia 12 kwietnia 2017 r. do pani Katarzyny Jurkowskiej (sala 6)

Metryczka  powinna zawierać:

  • imię i nazwisko autora,
  • wiek autora, klasa

6.Nagrody:

Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni na Apelu Szkolnym podsumowującym II okres nauki. Prace zostaną wyeksponowane na wystawie konkursowej na terenie szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

Odsłony: 482