dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

 egzam

 Egzamin ósnoklasisty

synergia

 
Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

Opublikowano: wtorek, 24, styczeń 2017 A. Smoleń-Zaborska

Regulamin Szkolnego Konkursu Piosenki Polskiej
dla uczniów klas IV-VI

Miłość niejedno ma imię…

 1. Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 43 w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej- Samorząd Szkolny, Biblioteka Szkolna

 

 1. Cele konkursu:
 • Prezentacja i popularyzacja wśród dzieci i młodzieży utworów muzycznych w  języku polskim,
 • Doskonalenie umiejętności wokalnych uczniów,
 • Inspirowanie i kształtowanie postaw świadomego i twórczego uczestnictwa w dorobku  kultury polskiej,
 • Tworzenie warunków do wyszukiwania i prezentacji młodych talentów wokalnych,
 • Popularyzacja polskich piosenek o ogólnie pojętej miłości do ludzi; do kolegów i koleżanek, członków rodziny i bliskich sobie.

 

 1. Warunki uczestnictwa:
  • Prezentacja utworów z repertuaru zespołów i artystów polskich.
  • Uczestnicy konkursu prezentują 1-2 utwory, każdy samodzielnie przynosi podkład muzyczny bez tekstu, lub śpiewa bez podkładu.
  • Udział biorą soliści, duety bądź zespoły (do wyboru).
  • Łączny czas prezentacji jednego uczestnika nie może przekroczyć 5 minut.

 

 1. Kryteria oceny:
  • Poprawność wykonanych utworów.
  • Stopień trudności utworów.
  • Poziom warsztatu techniczno-muzycznego wykonawcy.
  • Własna interpretacja utworu.
  • Ogólny wyraz artystyczny.

 

Oceny prezentowanych utworów dokona jury powołane przez organizatora.

Nagrody i wyróżnienia przyznane będą w dwóch kategoriach wiekowych. Wszyscy wyróżnieni otrzymają dyplomy na apelu wychowawczym .

13.02.2017 - ostateczny termin zgłoszeń, zgłaszamy się u pani Danuty Torby, pani Agnieszki Smoleń lub pana Krystiana Gajewskiego lub Martyny Hotloś –sekretarza samorządu

 KONKURS ODBĘDZIE SIĘ 15 LUTEGO ( środa) 2017 r., 13:40 W SALI 18 :)

Odsłony: 387