dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

 egzam

 Egzamin ósnoklasisty

synergia

 
Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

Opublikowano: poniedziałek, 16, styczeń 2017 M. Radziak

SZKOLNY KONKURS LITERACKI „OPOWIEŚCI DZIWNEJ TREŚCI”

Twoja głowa „kipi” od fantastycznych pomysłów?

Nie chowaj ich dla siebie, tylko podziel z innymi

i weź udział w konkursie literackim.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 43

2. Cele konkursu:

- zachęcenie dzieci do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej

- rozwijanie wyobraźni

- budzenie w uczniach wiary w swoje możliwości

3. Uczestnicy Konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III

4. Warunki uczestnictwa w konkursie:

- przedmiotem konkursu jest praca literacka na dowolny temat:

KLASY I - wiersz

KLASY II, III - opowiadanie

- każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę literacką nigdzie wcześniej niepublikowaną i nienagrodzoną

- każda praca musi zawierać: imię i nazwisko autora oraz klasę

- prace należy składać do p. Marzeny Radziak do 28 lutego 2017 roku

5. Wyniki konkursu i nagrody:

- autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody w postaci upominków oraz dyplomów na Apelu Wychowawczym podsumowującym II semestr

- ogłoszenie wyników odbędzie się w marcu 2017 roku

6. Kryterium oceny prac konkursowych będzie:

* twórczy charakter utworu

* samodzielność i oryginalność wykonania pracy

* poprawność ortograficzna, językowa i stylistyczna

* estetyka pracy

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Marzena Radziak

Odsłony: 489