egzam

 Egzamin ósnoklasisty

dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

synergia

Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

paragrafy 

 RODO

Opublikowano: piątek, 24, styczeń 2020 J. Nowak


KONKURS NA MODEL GEOGRAFICZNY

Przedstaw zagadnienie geograficzne na modelu!

Zapraszam do udziału w konkursie na wykonanie modelu przedstawiającego zagadnienia z lekcji geografii w formie pracy plastycznej (przestrzennej).

Cel konkursu - wzbudzenie ciekawości uczniów zjawiskami zachodzącymi w środowisku, odkryciem przez nich elementów rzeźby ziemi. Ułatwienie zrozumienia zagadnień geograficznych.

Regulamin:

-w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4-8

-pracę można wykonać samodzielnie lub w zespołach max.3 osobowych (mogą być zespoły międzyklasowe)

- praca plastyczna musi przedstawiać zagadnienia związane z geografią (np. model Układu Słonecznego, wulkanu, pięter roślinnych w górach)

-jeżeli praca nie jest samoobjaśniająca się należy do niej dołączyć opis/instrukcję

- podpisane prace należy składać na stolikach na dolnym korytarzu (obok sekretariatu) w dniach 17-18 luty

 

W razie pytań, konsultacji pomysłu proszę kontaktować się nauczycielami geografii.

Joanna Nowak

Odsłony: 82