egzam

 Egzamin ósnoklasisty

dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

synergia

Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

paragrafy 

 RODO

Opublikowano: piątek, 11, październik 2019 J.Suchanecka

Szkolny konkurs biblioteczny

 

  1. Cele konkursu:
  • wdrażanie dzieci do wypożyczania i czytania książek z biblioteki szkolnej;
  • promocja Biblioteki i podkreślenie jej roli w życiu społecznym;
  • zachęcanie dzieci do aktywności twórczej
  1. Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3 oraz 4-8 Szkoły Podstawowej nr 43 w Krakowie.

  1. Tematyka konkursu:

Uczniowie klas I-III praca plastyczna pt. „Bibliotekę szkolną lubię za…”.

Uczniowie klas IV-VIII opowiadanie pt. „Tajemnice biblioteki”

  1. Kryteria oceny:

Prace będą ocenianie w 3 kategoriach wiekowych:

I-III praca plastyczna

IV-VI opowiadanie twórcze

VII-VIII opowiadanie twórcze

Do każdej kategorii zostanie powołane jury w składzie: nauczyciele biblioteki i nauczyciel przedmiotu. Oceniane będą: kreatywność, zgodność z tematem, w przypadku opowiadania również poprawność językowa.

  1. Format pracy:

Uczniowie klas I-III praca plastyczna: praca płaska, format A4, technika dowolna.

Uczniowie klas IV-VIII opowiadanie: min. 1 str. A4, prace pisane ręcznie.

Każda praca powinna być opisana imieniem, nazwiskiem i klasą. Jeden uczeń może zgłosić jedną pracę konkursową.

  1. Termin i miejsce składania prac:

Prace należy składać do 31 października (czwartek) w bibliotece szkolnej.

 

Patrycja Kulka, Joanna Suchanecka

Odsłony: 158