egzam

 Egzamin ósnoklasisty

dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

synergia

Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

paragrafy 

 RODO

Opublikowano: środa, 19, wrzesień 2018 D. Głownia

XV Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny

„Z poprawną polszczyzną na co dzień”

I etap – 19 października 2018 r.

XII Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z ortografią na co dzień”

I etap – 22 października 2018 r.

W konkursach mogą wziąć udział zainteresowani uczniowie klas I–VIII.

 

Cele konkursów to:

- propagowanie kultury języka polskiego wśród dzieci i młodzieży,

- kształtowanie u uczniów nawyku językowej dociekliwości poznawczej.

 

Oba konkursy składają się z trzech etapów. Koszt każdego z konkursów – 9,50 zł.         

Ich regulaminy są dostępne na stronie - www.poprawnapolszczyzna.pl.

                     

Zgłoszenia i wpłaty do konkursów przyjmują wychowawcy klas.

Termin zgłaszania się do konkursów upływa 28 września 2018 r.

 

Szkolny Organizator Konkursów

        Dorota Głownia

 

Odsłony: 393