dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

 egzam

 Egzamin ósnoklasisty

synergia

 
Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

Opublikowano: niedziela, 21, styczeń 2018 A. Rzepka

KONKURS EKOLOGICZNY

„Na ratunek Ziemi”

Temat: OWADY

 

Klasy 4-7

REGULAMIN:

1) Konkurs składa się z etapu szkolnego oraz:

- etapu ogólnopolskiego - konkurs literacki;
- etapu międzynarodowego – konkurs fotograficzny;
- etapu wojewódzkiego – konkurs plastyczny i turniej wiedzy

2) Prace plastyczne należy oddać do Pani Danuty Torby do 2 marca 2018r.
3) Prace literackie należy oddać do Pani Katarzyny Świergosz (klasy 4-5) i Pani Dominiki Kozioł (klasy 6-7) do 9 lutego 2018r.
4) Prace fotograficzne należy oddać do Pani Anety Rzepki do końca lutego 2018r.
5) Etap szkolny turnieju wiedzy odbędzie się na terenie naszej szkoły 5 lutego. Zgłoszenia do Pani Anety Rzepki do 2 lutego 2018r.
6) Etap wojewódzki turnieju wiedzy odbędzie się 7 marca o godz. 10.00
w Szkole Podstawowej w Trąbkach, natomiast finał konkursu w pozostałych kategoriach odbędzie się dnia 9 marca 2018r.

7) Formy konkursu:

  • TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Zakres wiedzy: zagadnienia ogólne na temat owadów oraz literatura (dostępna
u nauczycieli przyrody).

Zwycięzca będzie reprezentować naszą Szkołę w etapie wojewódzkim.

 

  • PRACE PLASTYCZNE

W etapie szkolnym udział mogą wziąć wszyscy uczniowie, niezależnie od udziału w innej formie konkursu.

Wymagania prac konkursowych:

–prace płaskie: format A2, technika dowolna;

–prace przestrzenne: format 40cmx40cmx40cm), technika dowolna.

Jedną pracę konkursową może wykonywać tylko jedna osoba. Spośród wszystkich prac zostaną wyłonione po jednej najlepszej z każdej kategorii.

Autorzy wezmą udział w etapie wojewódzkim.

  • PRACE LITERACKIE

Uczeń ma napisać opowiadanie – max. jedną stronę A4. Spośród wszystkich prac zostanie wyłoniona najlepsza, której autor weźmie udział w etapie ogólnopolskim. 

  • PRACE FOTOGRAFICZNE – zadaniem uczestników jest wykonanie jednego zdjęcia formatu A4. Spośród wszystkich prac zostanie wyłoniona najlepsza, której autor weźmie udział
    w etapie międzynarodowym.


8) Regulamin Konkursu Wojewódzkiego dostępny na stronie:

https://kuratorium.kielce.pl/25751/konkurs-ekologiczny-na-ratunek-ziemi-3/.

Odsłony: 539