dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

 egzam

 Egzamin ósnoklasisty

synergia

 
Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

Opublikowano: czwartek, 19, październik 2017 K. Świergosz

Zapraszamy uczniów do udziału w ogólnopolskim

Konkursie na Najpiękniejszy List Pisany Odręcznie,

który został zorganizowany przez Związek Literatów Polskich Oddział Szczecin
oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu.

Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów, w tym przykładanie wagi do estetycznego i czytelnego zapisu treści listu (np. użycie papeterii); rozwijanie wyobraźni i umiejętności swobodnego wyrażania siebie poprzez własne teksty.

W konkursie oceniane będą utwory w następujących kategoriach wiekowych:

I KATEGORIA: 10-12 lat

II KATEGORIA: 13-15 lat

III KATEGORIA: 16 lat i powyżej

W bieżącej edycji konkursu są dwa tematy:

- „Los zawsze daje drugą szansę...” – dla kategorii II (13-15 lat) oraz III (16 lat i powyżej)

- „To były najlepsze wakacje w moim życiu...” – dla najmłodszej kategorii wiekowej (nr I -10 -12 lat).

List może być skierowany do osoby istniejącej w rzeczywistości lub fikcyjnej, może to być także list otwarty. Każdy uczestnik ma prawo do dowolnej interpretacji tematu i rozwinięcie wg własnego uznania.

Dana osoba może przesłać jeden list napisany odręcznie czytelnym pismem w języku polskim. Listy nieczytelne nie będą oceniane. Prace konkursowe muszą być napisane na papierze (kartka z zeszytu, papeteria itp.) i mieć formę listu w kopercie. W kopercie powinna się znajdować także osobna kartka z danymi uczestnika: imieniem i nazwiskiem, adresem (ew. adresem mailowym), telefonem kontaktowym oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych (wyłącznie w celach promocyjnych konkursu).

Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele-poloniści.

Prace przyjmowane będą do 25 października.

Odsłony: 428