dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

 egzam

 Egzamin ósnoklasisty

synergia

 
Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

Opublikowano: wtorek, 03, październik 2017 D. Głownia

XIV Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny

„Z poprawną polszczyzną na co dzień”

I etap – 23 października 2017 r.

XI Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z ortografią na co dzień”

I etap – 24 października 2017 r.

W konkursach mogą wziąć udział uczniowie klas I – VII.

Cele konkursów to:

- propagowanie kultury języka polskiego wśród dzieci i młodzieży,

- kształtowanie u uczniów nawyku językowej dociekliwości poznawczej.

Oba konkursy składają się z trzech etapów.

Koszt każdego z konkursów – 9,50 zł.                                              

Zgłoszenia i wpłaty do konkursów przyjmują wychowawcy.

Termin zgłaszania się do konkursów upływa 6 października 2017 r.

Gorąco zachęcam chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursach.

Szkolny Organizator Konkursów

Dorota Głownia

Odsłony: 349