dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

 egzam

 Egzamin ósnoklasisty

synergia

 
Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

Opublikowano: poniedziałek, 30, styczeń 2017 D. Głownia

Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera

zaprasza do wzięcia udziału

w IX Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim im. ks. prof. J. Tischnera.

Termin konkursu: 22 marca 2017 r. godz. 10.00

Człowiek kiedy staje w obliczu piękna, zachwyca się Bogiem, urodą świata, przyrody, wytworami ludzkiej działalności, a przede wszystkim fascynuje go sam człowiek. I to właśnie ktoś taki jak artysta dostrzega znaki piękna we wszechświecie.

Zaprezentuj fragment poezji, w którym zawarta została powyższa refleksja.

Celem konkursu jest:

 • kultywowanie pamięci ks. prof. J. Tischnera;
 • dostrzeganie potrzeby bycia wrażliwym na piękno świata;
 • kształtowanie poczucia wartości u dzieci i młodzieży;
 • popularyzacja i promocja talentu dzieci i młodzieży;
 • dbałość o kulturę słowa;
 • poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów poetyckich.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie w terminie do 27 lutego 2017 r. udziału w konkursie oraz przygotowanie repertuaru odpowiadającego wybranej kategorii konkursowej. W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników zostaną przeprowadzone szkolne eliminacje. Zgłoszenia przyjmuje p. Dorota Głownia.

Kategorie prezentacji utworów:

1. gwarowa

2. literacka

 • uczestnicy występować będą w 2 grupach wiekowych:

0 – III Szkoła Podstawowa,

IV – VI Szkoła Podstawowa.

 • Każdy uczestnik przygotowuje jeden wiersz(czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut).

Jury oceniać będzie: dobór repertuaru do tematu konkursu oraz do wieku uczestnika, interpretację utworu, kulturę słowa ( dykcja i emisja głosu) ogólny wyraz artystyczny.

 • Miejsca od I do III i dwa wyróżnienia w każdej kategorii i każdej grupie wiekowej nagrodzone będą dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
 • Uczestnicy ponoszą koszty dojazdu.
 • Gwarantowany gorący posiłek .

Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych.

Gorąco zachęcam do uczestnictwa w konkursie – Dorota Głownia

Odsłony: 381