egzam

 Egzamin ósnoklasisty

dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

synergia

Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

paragrafy 

 RODO

Opublikowano: środa, 11, grudzień 2019 A. Sikora

KONKURS  PLASTYCZNY  DLA
 UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ z KLAS od I do VI
 z ARCHIDIECEZJI  KRAKOWSKIEJ A. D. 2019

R e g u l a m i n

KONKURSU  PLASTYCZNEGO  DLA STARSZYCH DZIECI PRZEDSZKOLNYCH
 i UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ z KLAS od I do VI
 z ARCHIDIECEZJI  KRAKOWSKIEJ A. D. 2019

 

§ 1 - Organizator

Organizatorem konkursu jest Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu w Archidiecezji Krakowskiej jest ks. Piotr Zioło.

 

§ 2 - Cel

Celem konkursu jest pomoc dzieciom w osobistym odkrywaniu wielkości daru jakim jest Eucharystia i dostrzeganiu żywej obecności Jezusa pod postaciami Chleba i Wina.

§ 3 - Temat

Temat konkursu nawiązuje do hasła programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2019/2020  «Eucharystia daje życie» i brzmi następująco:

Obrazy Eucharystii na kartach Pisma świętego

Lista sugerowanych tekstów biblijnych, które warto uwzględnić w pracach plastycznych znajduje się w Aneksie nr 4.

 

§ 4 - Uczestnicy

Konkurs przeznaczony jest dla starszych dzieci przedszkolnych oraz klas 0 i uczniów młodszych klas szkół podstawowych od I do VI i będzie przebiegał w trzech grupach wiekowych:

 1. Najmłodsza grupa wiekowa - starsze dzieci przedszkolne, z klas 0 i uczniowie klas I i II szkół podstawowych
 2. Młodsza grupa wiekowa - uczniowie klas III i IV szkół podstawowych.
 3. Starsza grupa wiekowa - uczniowie klas V i VI szkół podstawowych.

 

§ 5 - Warunki uczestnictwa

Każdy uczestnik konkursu wykonuje indywidualnie jedną pracę w formacie nie mniejszym niż A3, stosując wybrane przez siebie techniki plastyczne takie jak: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. Format mniejszy niż A3 jest dopuszczalny tylko w przypadku prac wykonywanych na szkle. Prace przestrzenne oraz w innych formatach niż określone w regulaminie nie będą brane pod uwagę.

 

§ 6 - Ocenianie prac

Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę - obok wartości artystycznych - przede wszystkim samodzielność wykonania oraz wkład pracy dzieci.

 

§ 7 - Etapy konkursu

Konkurs będzie przeprowadzony w trzech etapach:

a) Etap szkolny - organizowany jest przez katechetów w poszczególnych klasach i szkołach. Katecheci z pomocą komisji konkursowej typują do etapu dekanalnego po 5 prac z każdej grupy wiekowej. Wytypowane prace wraz z protokołem (Aneks nr 1) należy do 24 stycznia 2020 r. dostarczyć do Dekanalnalnego Animatora Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży swojego dekanatu, to znaczy tego, na terenie którego znajduje się dana placówka oświatowa. Aktualną listę księży Animatorów można znaleźć w Aneksie nr 5. Uwaga! Prace przesłane bezpośrednio do Wydziału Katechetycznego - z pominięciem etapu dekanalnego - nie będą brane pod uwagę.

b) Prace konkursowe powinny być opatrzone na odwrocie metryczką (Aneks nr 3) z następującymi informacjami: imię, nazwisko i wiek/klasa wykonawcy, tytuł pracy, nazwa i adres placówki oświatowej oraz imię i nazwisko katechety wraz z kontaktem telefonicznym (bardzo przydatnym w przypadku zakwalifikowania pracy do etapu diecezjalnego).

c) Etap dekanalny – organizowany jest przez Dekanalnych Animatorów Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży. Powołują oni Dekanalną Komisję Konkursową – minimum trzyosobową. W jej skład powinni wejść: ksiądz Dziekan lub jego przedstawiciel oraz reprezentanci katechetów i nauczycieli. Komisja wybiera po 3 prace z każdej grupy wiekowej, które kwalifikuje do etapu diecezjalnego. Zamieszczony w Aneksie nr 2 protokół wraz z zakwalifikowanymi pracami Animator Dekanalny dostarcza do Wydziału Katechetycznego do 28 lutego 2020 r.

Drogą mailową przesyła również protokół w wersji elektronicznej do Odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu w Archidiecezji Krakowskiej pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwaga! Protokół elektroniczny powinien pozostać w wersji  dokumentu Word [*docx] (Aneks nr 2), a nie pliku *PDF, *JPG lub w innych rozszerzeniach, ze względu na możliwość późniejszego edytowania i bezbłędnego kopiowania nazwisk finalistów przy drukowaniu pamiątkowych dyplomów za udział.

d) Etap diecezjalny - organizowany jest przez Wydział Katechetyczny.
Odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu w Archidiecezji Krakowskiej powołuje trzyosobową Komisję Konkursową, która wyłoni po 5 laureatów z każdej grupy wiekowej. Opiekunowie laureatów zostaną poinformowani o tym fakcie drogą telefoniczną lub mailową. Protokół, zawierający nazwiska autorów nagrodzonych prac będzie opublikowany do końca marca 2020 r.   na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego [https://katecheza.diecezja.pl/]. Tam również zostanie podane miejsce i data wręczenia nagród.

 

§ 8 - Uwagi końcowe

Organizator zastrzega, że prace zakwalifikowane do etapu diecezjalnego będzie można odebrać w Wydziale Katechetycznym do 14 dni licząc od daty wręczenia nagród.

 

§ 9 - Kontakt z Organizatorem

Adres:

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Franciszkańska 3

31-004 Kraków

Mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefony:
Wydział Katechetyczny    12 62 88 159   lub  12 62 88 160

ks. Piotr Zioło                  606 137 220                                           Aneks nr 4

Lista tekstów biblijnych, które warto  uwzględnić w pracach plastycznych:

Stary Testament

 • Ofiara Melchizedeka - (Rdz 14,18-20)
 • Pascha Izraelitów - (Wj 12,1-28)
 • Manna na pustyni - (Wj 16, 1-35)
 • Eliasz - dzban mąki i baryłka oliwy - (1 Krl 17,8-16)
 • Biesiada Mądrości - (Prz 9,1-6)

Nowy Testament

 • Cud rozmnożenia chleba - (Mk 6,32-44 / Mt 14,13-21 / Łk 9,12-16 / J 6,1-14)
 • Mowa Eucharystyczna Jezusa - (J 6,22-59)
 • Przypowieść o uczcie weselnej - (Mt 22,2-14 / Łk 14,16-24)
 • Opis ustanowienia Eucharystii  - (Mt 26,26-29 / Mk 14,22-25 / Łk 22,14-20 / 1 Kor 11,23-26)
 • Uczniowie z Emaus - (Łk 24,13-35)
 • „Oto stoję u drzwi i kołaczę...” - (Ap 3,20)

Prace można przynosić do 22.01.2020 r do Pani A. Sikory lub J. Suchaneckiej.

                                         Agnieszka Sikora

Odsłony: 83