egzam

 Egzamin ósnoklasisty

dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

synergia

Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

paragrafy 

 RODO

Opublikowano: poniedziałek, 18, listopad 2019 K. Świergosz

Zapraszamy do udziału

w V edycji

KONKURSU LITERACKO – HISTORYCZNEGO

pod tytułem

Przeszłość nie jest krainą, którą tak łatwo opuścić.

Literackie wspomnienia z historii mojej rodziny.

organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Romualda Traugutta w Krakowie oraz Szkołę Podstawową im. 9 Kompanii 3 Batalionu 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Łomnicy–Zdroju
pod honorowym patronatem Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Wyjątki z regulaminu konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego. Konkurs będzie podzielony na dwie kategorie:

- klasy IV – VI

- klasy VII – VIII

2. Cele konkursu:

Zachęcenie uczniów do zapoznawania się z przeszłością własnej rodziny.

Pogłębienie wiedzy na temat historii własnej rodziny.

Kształcenie umiejętności pisania tekstu literackiego na bliski uczniowi temat.

Kształcenie umiejętności zbierania materiału źródłowego i przekładania go na pracę pisemną.

Kształcenie umiejętności syntezy faktów historycznych i wykształcenie świadomości ich wpływu na życie codzienne.

3. Konkurs polega na napisaniu opowiadania lub reportażu pokazującego autentyczną historię, która wydarzyła się w rodzinie ucznia w czasie wybranych wydarzeń historycznych XX/XXI wieku (ok. 1900 – 2019)

4. Praca powinna obejmować maksymalnie 4 strony A4 (czcionka Times New Roman rozmiar 12, interlinia 1,5) w formie wydruku komputerowego lub starannego pisma odręcznego. Do pracy można dołączyć dowolną ilość materiału ikonograficznego.


Etap szkolny konkursu:

Prace prosimy składać u nauczycieli polonistów do 2 grudnia 2019 roku.

Szkolny koordynator konkursu:
Katarzyna Świergosz

Odsłony: 96