dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

 egzam

 Egzamin ósnoklasisty

synergia

 
Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

Opublikowano: wtorek, 09, październik 2018 K. Laszczyk-Szustka

Projekt „EKO-LOGICZNI” 

Nasza Szkoła Podstawowa nr 43, jako jedna spośród 25 szkół, wzięła udział w projekcie edukacyjnym „EKO-LOGICZNI”  współfinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czworo uczniów klas 8: Julia Balicka, Barbara Krupnik, Emilia Wójcik oraz Kacper Wiercioch uczestniczyli w miesiącu wrześniu w warsztatach praktycznych w Zespole Szkół Chemicznych. Poznawali teoretycznie oraz na drodze doświadczalnej problemy zanieczyszczenia powietrza, gleby oraz wody, przeprowadzali badania jakości elementów ekosystemu, a także sposoby ochrony środowiska naturalnego. Zaplanowane doświadczenia oraz ich dobór tematyczny pozwoliły na poszerzenie wiedzy z zakresu chemii, biologii oraz fizyki. Podczas zajęć podsumowujących uczniowie uczestniczyli w grze dydaktycznej z zastosowaniem TIK, otrzymując satysfakcjonujący wynik, na tle pozostałych reprezentacji szkół. Udział w projekcie obejmował także zajęcia terenowe w Ekologicznej Spalarni Odpadów. Zajęcia prowadzone były w formie ścieżki edukacyjnej dotyczącej prawidłowej gospodarki odpadami, segregacji śmieci, skutków oddziaływania odpadów na środowisko naturalne.

Udział w projekcie przyczynił się do zwiększenia świadomości ekologicznej młodzieży, wzbudził ich zainteresowanie tematyką ochrony środowiska oraz poprawą jakości elementów ekosystemu. Uczniowie zgodnie stwierdzili, że warsztaty były dla nich niezwykle interesujące.

 

Katarzyna Laszczyk-Szustka
nauczyciel chemii

 

 

Odsłony: 167