egzam

 Egzamin ósnoklasisty

dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

synergia

Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

paragrafy 

 RODO

Opublikowano: środa, 29, listopad 2017 M. Cieślik

Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny…

      W tym roku nasza szkoła bierze udział  w akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”. Głównym celem projektu, będącym inicjatywą Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA oraz Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa, poprzez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych. Idea akcji zakłada kontynuowanie oraz zacieśnianie współpracy Policji z placówkami oświatowymi.

      Głównym narzędziem akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” jest kalendarz zaprojektowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym zaznaczone zostały daty określające poszczególne zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa.

W ramach akcji odbyły się  już spotkania uczniów klas czwartych i piątych z przedstawicielem Komendy Głównej Policji, poświęcone zagadnieniom: cyberprzemocy, agresji słownej, przemocy fizycznej w gronie rówieśniczym oraz odpowiedzialności nieletnich.

   W związku z  przypadającym na 19 listopada  Międzynarodowym  Dniem Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci oraz na 20 listopada  - Międzynarodowym  Dniem Praw Dziecka wychowawcy przeprowadzili w klasach lekcje o takiej tematyce.  Efekty ich pracy, w formie plakatów, zaprezentowano na szkolnym korytarzu.

 Na przerwach  można było posłuchać utworów poświęconych prawom dziecka, a uczniowie klas 7 przygotowali zajęcia dla pierwszoklasistów. Celem zajęć stało się pokazanie najmłodszym, że mogą liczyć na pomoc swoich starszych kolegów. Najstarszym uczniom zaś mają one uświadomić, że powinni być odpowiedzialni i pomocni, zwłaszcza wobec młodszych.           

 Marta Cieślik

 

20171120 121643

 

20171121 092003

Odsłony: 317